Witamy na stronie parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Parafia erygowana 28 grudnia 1933 r. Kościół parafialny drewniany w stylu zakopiańskim wg projektu inż. Tadeusza Rekwirowicz został wybudowany w 1932 r. staraniem ks. Władysława Zdąbłasza. Fundatorem kościoła był dyrektor Zakładów Ostrowieckich inż. Mieczysław Iwaszkiewicz. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany ks. Władysław Zdąbłasz. Kolejni proboszczowie to: ks. Henryk Kasprzycki, ks. Franciszek Bobiński, ks. Władysław Osuch, ks. Jan Rutkowski, Ludwik Skrok, Andrzej Szymański i ks. Józef Grochala. Wszyscy oni troszczyli się i troszczą o rozwój duchowy powierzonej sobie parafii: katechizując dzieci, młodzież i dorosłych, zakładając kościelne wspólnoty, grupy i stowarzyszenia, niosąc pomoc potrzebującym, organizując rekolekcje, misje, pielgrzymki do miejsc świętych itp. Troszczyli się i nadal troszczą o sprawy materialne: projektując i urządzając wnętrze, troszcząc się o jego piękno, wykonując bieżące konserwacje i remonty, wyposażając kościół, troszcząc się o jego obejście itp. Parafia posiada księgi metrykalne od 1934 r.

f NSJ

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.


 

 

 

Do odpustu pozostało 26.06.2020 18:00 248 Dni

27-400 Ostrowiec Św., ul. Poniatowskiego 4,
tel. (+48) 41 248 12 84

 parafia@nsj.ostrowiec.pl


W związku z trwającymi w naszym kościele pracami remontowymi i konserwacyjnymi zwracamy się z prośbą do parafian i ludzi dobrej woli o materialne wsparcie tych koniecznych inwestycji. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i okazywaną pomoc. Bóg zapłać!
Nr konta parafii: 75 1240 1385 1111 0010 7496 5998

Msze Św. i Nabożeństwa w parafii